Inwestuj ze mną

Inwestuj bezpiecznie razem ze mną.

W obrót mieszkaniami, obrót gruntami, projekty deweloperskie oraz rewitalizację kamienic.

Opcja 1:

Umowa pożyczki – Inwestor wnosi do Spółki określony kapitał, na określony czas, na określony procent.

Przykład:

500 000 zł na 12 miesięcy na 12%.

Po 12 miesiącach zwracamy Inwestorowi wniesiony kapitał tj. 500 000 zł + wygenerowaną odsetkę tj. 60 000 zł.

Czas trwania inwestycji to 3, 6, 9, 12, 18 lub 24 miesiące. Minimalna kwota to 50 000 zł. My jako
Spółka odprowadzamy PCC od umowy. Ty jako inwestor masz gwarancję wypłaty określonej odsetki

niezależnie od wygenerowanego przez nas wyniku na poszczególnych mieszkaniach/projektach.


Opcja 2:

Umowa o współpracy – Inwestor finansuje zakup mieszkania (Stając się jedynym i 100% właścicielem mieszkania) + remont mieszkania. My jako Spółka wykonujemy całość pracy tj. wyszukanie mieszkania poniżej średniej wartości rynkowej, koordynację prac remontowych oraz sprzedaż nieruchomości. Po sprzedaży dzielimy się zyskiem w z góry określonym

podziale np. 50/50.

Przykład:

Zakup mieszkania – 300 000 zł
Koszty okołotransakcyjne (PCC, notariusz) – 10 000 zł
Remont – 30 000 zł
Koszty razem – 340 000 zł

Sprzedaż – 380 000 zł
Zysk – 40 000 zł

Podział 50/50: Inwestor – 20 000 zł, Spółka – 20 000 zł

Czas trwania pojedynczego projektu to 3-4 miesiące. Oznacza to, że za ten sam kapitał dokonamy
zakupu oraz sprzedaży 3-4 mieszkań rocznie.

W przypadku współpracy na podstawie umowy o współpracy gwarantujemy minimalny zysk Inwestora.

Przykład – Przewidywany zysk to 30 000 zł na danym mieszkaniu, udaje się jednak wygenerować 28 000 zł. Inwestor ma zagwarantowany minimalny zysk 15 000 zł, co za tym idzie nie rozliczamy się w modelu 50/50 tj. 28 000zł/2. Inwestor otrzymuje 15 000 zł, my jako Spółka pomniejszamy nasze wynagrodzenie i otrzymujemy 13 000 zł.

Gwarantujemy również maksymalny okres trwania pojedynczego projektu. Jeśli nie sprzedamy mieszkania w umówionym wcześniej okresie np. 5 miesięcy, zrzekamy się naszego wynagrodzenia i 100% wygenerowanego zysku trafia do Inwestora.
1.  Zakup poprzez Inwestora – To inwestor staje się jedynym i 100% właścicielem nieruchomości (mieszkania, gruntu itp.)
2. Notarialny wpis na hipotekę nieruchomości
3. Dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. (Sporządzone w formie aktu notarialnego)
4. Weksel + Deklaracja wekslowa
5. Zabezpieczenie na majątku Spółki
6. Depozyt notarialny 
– Pełna pasywność – Inwestor nie musi wykonywać żadnych prac
– Pełna transparentność – Wszystko jest jawne i przejrzyste
– Maksymalne bezpieczeństwo kapitału
– Szybkie i pewnie transakcje – Inwestujemy tylko w mieszkania najlepiej rotujące tj. 30-50m2,
zawsze w najlepszych lokalizacjach, zawsze kupując poniżej średniej wartości rynkowej
Odtwórz wideo

Jeśli chciałbyś dowiedzieć jeszcze jeszcze więcej to zapraszam Cię do obejrzenia mojej prezentacji w której omawiam szczegóły naszej współpracy

Chcesz rozpocząć współpracę?

Może chciałbyś najpierw spotkać się ze mną, aby napić się kawy i porozmawiać o szczegółach? Lub preferujesz rozmowę poprzez Skype?

Koniecznie napisz do mnie wiadomość.

Copyright © 2020 lukaszcitkow.pl